Preview Mode Links will not work in preview mode

May 7, 2018

Dit weekend ontving ik een fikse "haatmail" met nogal wat beschuldigingen, waarin o.a. deze zin stond: "Neppe mensen kan ik niet tegen en dat zie ik in jou. Ik hoop dat je goed in de spiegel kijkt en ophoudt sprookjes te vertellen. Dan is er nog hoop voor je en dat ben je de mensen die je volgen en geld aan...