Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 28, 2019

We willen allemaal ons mooiste licht laten schijnen, maar hoe doe je dat op een authentieke manier? Vandaag deel ik een stukje uit mijn journal gedateerd 11-05-2017. De woorden die ik met jullie deel hebben mij indertijd geholpen om de stap naar mijn licht te zetten, en het zijn precies dezelfde woorden die ik nu lees...