Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2021

Als je een paar jaar geleden in het woordenboek het woord 'perfectionist' had opgezocht had je 100 % mijn foto gezien. Gek scherend noemde ik mijzelf ook wel 'mevrouwtje perfectionisme'.
 
  • Altijd de beste willen zijn (lees geen 'fouten' mogen maken)
  • Cum laude afstuderen
  • 3 baantjes hebben naast mijn studie
  • Perfecte...


Feb 4, 2021

 
Toen ik in 2017 rond deze periode wakker werd uit mijn narcose Wist ik dat er iets veranderd was. Ondanks de operatie pijn die ik toen nog overal voelde, Voelde ik dat de pijn die eronder zat, de pijn die ik 2 jaar lang constant had gevoeld weg was. Ik besloot vanaf dat moment dat alles anders zou worden. En zo...