Preview Mode Links will not work in preview mode

May 12, 2022

Vermoeid, trots, dankbaar en klaar om afscheid te nemen. Of toch niet?! De nieuwste episode staat voor je klaar. 

Links mentioned in this episode: 

Bezwaren Video Money Mindset Training: https://vimeo.com/303223671/aa90a7902b