Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 11, 2020

Wanneer geef je teveel content weg? En bestaat er eigenlijk wel zoiets als teveel weggeven? Nou daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Enjoy 

Links mentioned in this episode:

Directe link naar de CheatSheet: Op zoek naar: een concreet plan waarmee je de aankomende 6 maanden financiële vrijheid creëert?

Directe link voor de gratis masterclass aankomende maandag: hoe zet je ‘spirituele’ kaarten in voor je business?