Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 10, 2020

Hey lieve jij, 

Ik had vandaag een super interessant gesprek met Maurice over het woord 'overgave'. Want wat impliceert het woord eigenlijk en helpt het ons wel of niet. Een super gave podcast was het gevolg van dit gesprek. 

Wat bespreek ik allemaal:

  • Al mijn levensvragen waar ik op dit moment mee rond loop
  • Een oefening om je te helpen her focussen als het leven niet mee zit 
  • Een interessant inzicht wat ik had over een zere vinger 

I hope you enjoy!

❤️ Sophie