Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 14, 2021

Een van de zinnen die steeds opnieuw terug komt bij mij is de zin: Have you fully embraced the dream of seperation? Het duurde een tijdje voordat ik kon Voelen wat de woorden mij kwamen brengen. En nog steeds weet ik bijna zeker dat ik de volledige lading nog niet kon Zien. Maar de essentie lijkt mij steeds duidelijker te worden. Het gaat allemaal om die eeuwige balans die in alles bestaat. Het fysieke omarmen, zonder je er in te verliezen. Het riep een nieuwe vraag bij mij op: in hoeverre zijn we eigenlijk bereid aan onszelf toe te geven wat we echt willen? En ik hoeverre staat die ‘angst’ om dat toe te geven tussen ons en ons droomleven in?

Je ontdekt het in deze episode 😘