Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 21, 2018

Vandaag kwam ik echt tot een geniaal inzicht. De episode is een beetje hyper, maar dit moest ik gewoon met jullie delen!

Enjoy!

Wat ga je leren?

  • Hoe het ego zich soms spiritueel kan voordoen.
  • Hoe jij de vorm waarin het ego zich voordoet kan leren herkennen.
  • Waarom het zo liefdevol is om nee te zeggen tegen anderen mensen.  
  • Dat jij nooit verantwoordelijk bent voor de misalignment van de ander.

Links mentioned in this episode