Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 30, 2022

Herken je dat gevoel dat je iets heel graag wilt: bijvoorbeeld clarity over je doelgroep, aanmeldingen voor een nieuw programma, maar dat dat zich op een of andere manier toch niet manifesteert. In de Rose series van vandaag gaan we onder andere hier dieper op in. Ik heb zelfs gevraagd om een concreet stappenplan 🙈. Of ik dat ook heb gekregen hoor je in deze episode. Veel luisterplezier.

Vragen die onder andere aan bod komen:  

Hoe kun je manifesteren wat je wilt?

Hoe zet je de knop van je radio aan?

Wie zijn energie werkers?

Link mentioned in this episode: 

Next Level Mastermind/Coaching Traject