Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 25, 2020

Vandaag een uitgebreide BONUS episode boordevol waardevolle inzichten voor iedereen die wel eens kampt met 'dwang' gedachten die de overhand nemen. 

Wat bespreken we onder andere?

- waarom het hebben van 'dwang' gedachten helemaal niet zo erg is 

- een prachtig boeddhistisch gezegde 

- hoe ik er zelf voor zorg dat mijn 'dwang' gedachten niet de overhand nemen

I hope you enjoy!

❤️ Sophie