Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 31, 2022

Hoe meer speelruimte hoe beter. Vandaag deel ik de outline van mijn WFM programma en leg ik uit waarom deze vorm voor mij en mijn klanten zo goed werkt. Je beluistert de voice die er hierover opnam hier. 

In het kort is dit wat je ontvangt als je met mij gaat werken deze ronde:

12 weken lang wekelijkse coaching via...


Jul 30, 2022

Wat was Katrien haar grootste manifestatie tijdens haar deelname aan de eerste ronde van het Wealth Frequency Mentorship?? Je ontdekt het in deze episode. Zo cool om deze verhalen te horen. En “come on” €5000 out of the blue gestort krijgen op je rekening alleen al omdat je de intentie had gezet mee te doen aan...


Jul 27, 2022

A beautiful meditation to help you

 

  • Get clear about your biggest desire
  • Heal your old stories
  • Empower your new belief
  • And help you move through fear

 

You can listen to the meditation now


Jul 26, 2022

Hey gorgeous soul, I just recorded another episode in English again. And I love it. It’s this whole new vibe again where I activate the divine masculine energy in me, and for you as well :) 

I hope you enjoy 

keywords: law of attraction, divine masculine versus divine femine energy, perseverance

links I mention in...


Jul 22, 2022

Op welke Spirit frequentie worden we geboren? En wanneer en hoe begint de mind op te spelen? In deze episode ga ik hier allemaal dieper op in, leg ik de Rose formule aan je uit en deel ik hoe je door middel van een simpele hypnose training die ik gecreëerd heb je volume van je mind structureel kunt reduceren.

I hope...